chiến thăng biên giới thu đông 1950 là gì

Chiến thắng biên giới thu đông 1950: Bối cảnh, Diễn biến và Ý nghĩa

Cách đây 68 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành chiến thắng biên giới thu đông 1950. Thắng lợi vẻ vang này không chỉ dành riêng cho Cao Bằng, Lạng Sơn mà còn có ý nghĩa rất lớn với cả dân tộc. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây của donews.biz.

Read More